SINCE 1991
SINCE 1991
Since 1991
Since 1991

The Kryeziu Law Legal Team / Ekipi ligjor i Avokatures Kryeziu

We stand for expertise and years of experience in a wide variety of legal disciplines. Read our profiles below to get to know us better.

.................................................................................................................

Ne qëndrojmë për ekspertizë dhe vite përvoje në një shumëllojshmëri të gjerë të disiplinave ligjore. Lexoni profilet tona më poshtë për të na njohur më mirë.

Ali Kryeziu

Attorney / CEO

 

Legal Field:

 • Civil law
 • Tenancy law
 • Inheritance law

 

Professional development:

1974

Bachelor of Law University of Prishtina

 

1978

Juris Doctor University of Prishtina

 

1991

Founded Kryeziu Law

 

Memberships:

 • Kosovo Bar Association Member, January 1991 - Present
 • International Bar Association Member, January 1995 – Present

Loran Kryeziu

Lawyer / Director

 

Specializations:

 • Criminal Law

 

Professional Experience:

Law Bachelor degree 2011 University Prishtina 

 

Master Degre Criminal Law 2014

Rrustem Latifaj

Lawyer

 

Specializations:

 • Criminal Law

 

Professional Experience:

Prosecutor 2000 - 2010
Lawyer 2010 - 2014 

 

Master Degre Criminal Law 2000

Nexhmi Shala

Traffic Ing. 

 

Specializations:

 • Traffic Engineer 1974

 

Professional Experience:

Traffic Ing. 1974 - Ongoing

 

Master Degre in Mechanics 1978

Armend Krasniqi

Lawyer

 

Specializations:

 • Criminal Law

 

Professional Experience:

Lawyer 2010

Rina Kryeziu

Managing Director

 

Specializations:

 • Bussiness Management

 

Professional Experience:

Masters degree in Engineerings - University Prishtina 

Blerim Berisha

Coordinator 

 

Specializations:

 • Field Coordinator

 

Professional Experience:

 • Field Coordinator in AIA 2010

Seka Berisha

Coordinator 

 

Specializations:

 • Field Coordinator

 

Professional Experience:

 • Field Coordinator in LOK 2014
Print | Sitemap
KRYEZIULAW © 2014 / 2015 All Rights Reserved