SINCE 1991
SINCE 1991
Since 1991
Since 1991

About us / Rreth nesh

Our law office understands that when people hire an attorney, they are often experiencing very stressful situations. These people need someone who cares about them. Kryeziulaw makes sure our clients not only receive high-quality legal services, but also the support and resources they deserve.

 

............................................................................................................

 

Zyra jonë ligjore e kupton se kur njerëzit punësojnë një avokat, ata janë shpesh përjetojnë situata shumë të vështira. Këtyre njerëzve iu duhet dikush që kujdeset për ta. Kryeziulaw bën të sigurt që klientët tanë jo vetëm të marrin shërbime ligjore me cilësi të lartë, por edhe mbështetjen dhe burimet që ata meritojnë.

For many years, Kryeziulaw has been providing expert legal assistance in Kosove and abroad with an experienced team of attorneys.

 

Overview: What our legal practice offers
 

  • 30+ years of experience in various fields of law
  • Expert advice and representation by specialized attorneys
  • Return phone calls within one business day
  • Provide honest assessments of cases, whether good or bad
  • Perform all work with the highest level of care and attention to detail


Për shumë vite, Kryeziulaw ka ofruar asistencë te ekspertizuar ligjore në Kosovë dhe më gjërë me një ekip avokatësh me përvojë.

Përmbledhje: Çfarë ofrojnë praktikat tona ligjore

               

  • 30 + vjet përvojë në fusha të ndryshme të ligjit
  • Këshilla të ekspertëve dhe përfaqësim nga ana e avokatëve të specializuar
  • Kthimi telefonatave brenda një dite pune
  • Ofrojmë vlerësim të ndershëm të rasteve, qoftë i mirë apo i keq
  • Kryejmë të gjitha punët me nivelin më të lartë të kujdesit dhe vëmendje në detaje
Print | Sitemap
KRYEZIULAW © 2014 / 2015 All Rights Reserved